Kuruluş Amacı

Amaç:

Tıbbi Mikoloji ve İnsan ve Hayvan Mantar Hastalıkları konusuna ilişkin sağlık hizmetlerinin, bilimsel çalışmaların ve eğitiminin düzeyini ülke çapında yükseltmeyi ve mesleki gelişimi ve yetkinliği heAmaç:

Tıbbi Mikoloji ve İnsan ve Hayvan Mantar Hastalıkları konusuna ilişkin sağlık hizmetlerinin, bilimsel çalışmaların ve eğitiminin düzeyini ülke çapında yükseltmeyi ve mesleki gelişimi ve yetkinliği hedefleyen etkinliklerde bulunmaktır.
Çalışma Konuları:
• Tıbbi Mikoloji alanının bütünlüğünü, çıkarlarını korumak ve kollamak ve bunun için gerek görüldüğünde her türlü yasal girişimde bulunmak ve bunların uygulanmasını sağlamak;
• Üyelerin bireysel ve mesleksel, ekonomik, hukuksal ve sosyal sorunlarına yönelik öneri ve çözüm seçenekleri sunmak, meslek haklarını savunmak
• Tıbbi Mikoloji bilim alanını bilimsel, hukuksal ve etik zeminlerde yurt içinde ve yurt dışında temsil etmek;
• Tıbbi Mikrobiyoloji uzmanlık eğitimi sürecinde Tıbbi Mikoloji eğitimini evrensel düzey ve standartlarda geliştirmek;
• Tıbbi Mikoloji alanında sürekli mesleki gelişimi ve eğitimi etkinliklerini yerinde veya sanal ortam üzerinden ( e-eğitim/öğretim, uzaktan eğitim/öğretim biçiminde) planlamak, yapmak, sürdürmek ve mesleki yeterliklikleri değerlendirmek için çalışmalar yapmak;
• Tıbbi Mikoloji ve İnsan ve Hayvan Mantar Hastalıkları ile ilgili bilimsel çalışmalar yapmak, yaptırtmak, Ar-Ge faaliyetlerine katılmak, bu çalışmaları desteklemek ve düzenlemek, bunları ve tüm bilimsel gelişme ve etkinlikleri üyelerine, gereğinde ilgili kurumlara ve kamuoyuna sunmak ve duyurmak;
• Mantar hastalıklarının erken tanısı, tedavisi ve önlenmesi konusunda çalışmalar yapmak, sağlık kurumları ile işbirliği yapmak, sağlık personelinin eğitimine yardımcı olmak ve halkı aydınlatmak.
defleyen etkinliklerde bulunmaktır.
Çalışma Konuları:
• Tıbbi Mikoloji alanının bütünlüğünü, çıkarlarını korumak ve kollamak ve bunun için gerek görüldüğünde her türlü yasal girişimde bulunmak ve bunların uygulanmasını sağlamak;
• Üyelerin bireysel ve mesleksel, ekonomik, hukuksal ve sosyal sorunlarına yönelik öneri ve çözüm seçenekleri sunmak, meslek haklarını savunmak
• Tıbbi Mikoloji bilim alanını bilimsel, hukuksal ve etik zeminlerde yurt içinde ve yurt dışında temsil etmek;
• Tıbbi Mikrobiyoloji uzmanlık eğitimi sürecinde Tıbbi Mikoloji eğitimini evrensel düzey ve standartlarda geliştirmek;
• Tıbbi Mikoloji alanında sürekli mesleki gelişimi ve eğitimi etkinliklerini yerinde veya sanal ortam üzerinden ( e-eğitim/öğretim, uzaktan eğitim/öğretim biçiminde) planlamak, yapmak, sürdürmek ve mesleki yeterliklikleri değerlendirmek için çalışmalar yapmak;
• Tıbbi Mikoloji ve İnsan ve Hayvan Mantar Hastalıkları ile ilgili bilimsel çalışmalar yapmak, yaptırtmak, Ar-Ge faaliyetlerine katılmak, bu çalışmaları desteklemek ve düzenlemek, bunları ve tüm bilimsel gelişme ve etkinlikleri üyelerine, gereğinde ilgili kurumlara ve kamuoyuna sunmak ve duyurmak;
• Mantar hastalıklarının erken tanısı, tedavisi ve önlenmesi konusunda çalışmalar yapmak, sağlık kurumları ile işbirliği yapmak, sağlık personelinin eğitimine yardımcı olmak ve halkı aydınlatmak.