Kurucu Üyeler

1. Zekiye Emel Tümbay ( Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi -Emekli)

2. Ramazan İnci ( Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi )

3. Ayşe Semra Kuştimur ( Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi )

4. Fatma Yıldız Yeğenoğlu (İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi )

5. Duygu Fındık  (Selçuk Üniversitesi Tıp  Fakültesi )

6. Sevtap Arıkan-Akdağlı ( Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi)

7. Mehmet Macit İlkit (Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi )

8. Süleyha Hilmioğlu- Polat   ( Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi )