Yönetim Kurulu

Emel Tümbay- Başkan                                                                                                               

Süleyha Hilmioğlu Polat- Sekreter                                                                                              

Ramazan İnci- Sayman                                                                                                                      

Semra Kuştimur- Üye                                                                                                                            

Macit İlkit- Üye

Kurucu Üyeler

1. Zekiye Emel Tümbay ( Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi -Emekli) 2. Ramazan İnci ( Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi ) 3. Ayşe Semra Kuştimur ( Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi ) 4. Fatma Yıldız Yeğenoğlu (İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi ) 5. Duygu Fındık  (Selçuk Üniversitesi Tıp  Fakültesi ) 6. Sevtap Arıkan-Akdağlı ( Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi) 7. …

View page »

Kuruluş Amacı

Amaç: Tıbbi Mikoloji ve İnsan ve Hayvan Mantar Hastalıkları konusuna ilişkin sağlık hizmetlerinin, bilimsel çalışmaların ve eğitiminin düzeyini ülke çapında yükseltmeyi ve mesleki gelişimi ve yetkinliği heAmaç: Tıbbi Mikoloji ve İnsan ve Hayvan Mantar Hastalıkları konusuna ilişkin sağlık hizmetlerinin, bilimsel çalışmaların ve eğitiminin düzeyini ülke çapında yükseltmeyi ve mesleki gelişimi ve yetkinliği hedefleyen etkinliklerde bulunmaktır. …

View page »