Üyelik

TIBBİ MİKOLOJİ DERNEĞİ

ÜYELİK BAŞVURU FORMU                                                                                                                                        Fotoğraf

Adı Soyadı :

Unvanı :

Doğum Yeri ve Tarihi :

Baba Adı :

Ana Adı :

T.C. Kimlik No :

İş Adresi :

Tel. No (iş) :

Ev Adresi :

Tel. No (ev) :

Tel. No (cep) :

E-posta :

Dernek Tüzüğünü inceledim. Tüzükte belirtilen amaçların gerçekleşmesine katkıda bulunmak üzere Tıbbi Mikoloji Derneği’ne üye olmak istiyorum. Gerekli işlemin yapılmasını arz/rica ederim.

 

Tarih : ….. / ….. / ……….                         İmza:

Eki:

İki adet vesikalık fotoğraf

Banka Bilgileri:

Garanti Bankası Ege Üniversitesi Şubesi (524); Tıbbi Mikoloji Derneği Hesabı (………)

Dernek Giriş Ücreti: 20 TL; Yıllık Üyelik Ücreti: 30 TL

 

 

Kimliği yukarıda yazılı olan …………………………………………………………… Tıbbi Mikoloji Derneği Yönetim Kurulunun ….. / ….. / ………. tarih ve ………. sayılı kararı ile dernek üyeliğine kabul edilmiştir.

Üyeler

1 Emel Tümbay emeltumbay@yahoo.com,  emeltumbay@gmail.com 2011 2 Ramazan İnci dr.ramazan.inci@gmail.com 2011 3 Semra Kuştimur kustimur@gazi.edu.tr,                                                     kustimur@gmail.com, 2011 4 Yıldız Yeğenoğlu   2011 5 Duygu Fındık  duygufin@yahoo.com 2011 6 Sevtap Arıkan-Akdağlı sevtap.arikan@gmail.com 2011 7 Macit İlkit milkit@mail.cu.edu.tr 2011 8 Süleyha Hilmioğlu- Polat suleyha.hilmioglu.polat@ege.edu.tr 2011

View page »