Bağlantılar

Güncel Tıbbi Mikoloji Bağlantıları:

 1. Aspergillus Haber bülteni: http://www.aspergillus.org.uk/ …… Son Bülten
 2. Mycologia Dergisi: http://www.mycologia.org/ …… Son Sayı

 

Ulusal: Kurumlar/dernekler

 1. Dil derneği: http://www.dildernegi.org.tr
 2. Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezi Başkanlığı: http://www.rshm.gov.tr
 3. TÜBİTAK http://www.tubitak.gov.tr/
 4. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları (Klimik) Derneği: http://www.klimik.org.tr
 5. Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti: http://www.tmc-online.org
 6. Türk Tabipleri Birliği: http://www.ttb.org.tr/
 7. Ulusal Akademik ağ ve Bilgi merkezi(Ulakbim): http://www.ulakbim.gov.tr/
 8. Yükseköğretim Kurumu(YÖK) http://yok.gov.tr/

Uluslararası : Kurumlar/dernekler

 1. Aspergillus: http://www.aspergillus.org.uk
 2. Avrupa Mikrobiyoloji Dernekleri Federasyonu: http://www.fems-microbiology.org
 3. Avrupa Mikrobiyoloji Dernekleri Konfederasyonu: http://ecmm.eu
 4. CBS (Hollanda ): http://www.cbs.knaw.nl/
 5. Hastalık Kontrol Merkezi (CDC ) (ABD) http://www.cdc.gov/
 6. Pasteur Enstitüsü (Fransa): http://www.pasteur.fr
 7. Uluslar arası Hayvan ve İnsan Mikolojisi Derneği: International Society for Human and Animal Mycology: http://www.isham.org/

Bilimsel kaynak bağlantıları :

 1. www.FreeMedicalJournals.com
 2. İnfeksiyon hastalıkları dergileri: http://www.freemedicaljournals.com/fmj/IP_INFD.HTM
 3. Mikrobiyoloji dergileri: http://www.freemedicaljournals.com/fmj/IP_MICRO.HTM
 4. www.FlyingPublisher.com/books.php.
 5. İnfeksiyon hastalıkları kitapları: http://www.freebooks4doctors.com/fb/INFD.HTM
 6. Mikrobiyoloji kitapları: http://www.freebooks4doctors.com/fb/MICRO.HTM
 7. Aspergillus ve Penicillium Websitesi: http://www.aspergilluspenicillium.org
 8. Medical Mycology Research Center : http://www.medicalmycology.org/
 9. Mycobank : http://www.mycobank.org/
 10. Mycology Online: http://www.mycology.adelaide.edu.au/
 11. Pubmed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/

Kültür kolleksiyonları

 1. ATCC – American Type Culture Collection: http://www.atcc.org
 2. BCCM online – biomedical fungi and yeasts collection: http://www.belspo.be/bccm
 3. CBS databases: http://www.cbs.knaw.nl
 4. Fungal Genetics Stock Center: http://www.fgsc.net
 5. Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezi Başkanlığı: http://www.rshm.gov.tr
 6. United Kingdom National Culture Collection: http://www.ukncc.co.uk/
 7. World Data Center for Microorganisms: http://wdcm.nig.ac.jp