İletişim

info@ tibbimikolojidernegi.org

Emel Tümbay (Başkan) emeltumbay@yahoo.comemeltumbay@gmail.com
Süleyha Hilmioğlu- Polat ( Yazman) suleyha.hilmioglu.polat@ege.edu.tr
Ramazan İnci ( Sayman ) dr.ramazan.inci@gmail.com
Semra Kuştimur (Üye) kustimur@gazi.edu.trkustimur@gmail.com
Macit İlkit ( Üye ) milkit@mail.cu.edu.tr

Site Yönetimi: info@tibbimikolojidernegi.org